Tietoja BioMarista

Panostamme innovointiin ja haluamme tehdä vesiviljelystä tehokasta ja kestävää maailmanlaajuisesti

Olemme edelläkävijöitä

About: Our heritage (item, text only)

BioMar on koko maailman johtava suorituskykyisten rehuseosten valmistaja yli 45 eri kala- ja katkarapulajille yli 80 maassa.

BioMarin perustivat tanskalaiset kalankasvattajat vuonna 1962, ja sen perintönä on pitkäkestoinen sitoutuminen kehittää vesiviljelyalaa vastuullisesti ja kestävästi.

Pääpainopisteenämme on tukea asiakkaitamme siten, että he voivat tuottaa terveellisiä, herkullisia vesiviljelytuotteita.

Toteutamme tämän kehittämällä tehokasta, turvallista ja ravitsevaa vesiviljelyrehua, jonka ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni.

Kansainvälisyytemme, paikallinen ketteryytemme ja toteutuskeskeisyytemme varmistavat, että pystymme vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin, tarjoamaan testattujen rehujen todistettuja tuloksia ja keskittymään elintarviketurvallisuuteen.

Toiminta-tavoitteita koskeva lausunto

Panostamme innovointiin ja haluamme tehdä vesiviljelystä tehokasta ja kestävää maailmanlaajuisesti.

BioMarin tavoitteet perustuvat omaan perintöömme ja vesiviljelyyn sitoutumiseen. Pyrimme kehittämään ja tuottamaan erittäin tehokkaita, kestäviä ja terveellisiä rehuratkaisuja huippuosaamisemme ja pitkäaikaisen sidosryhmäyhteistyön avulla.

Olemme omistautuneet vesiviljelyn innovoinnille.

Oma panostuksemme

Olemme sitoutuneet neljään pitkäkestoiseen toimintaperiaatteeseen, jotka tukevat tavoitteidemme saavuttamista.

INNOVOINTI

BioMar pyrkii jatkuvasti parantamaan innovointikykyään.

Edistämme ja kannustamme innovoinnin mahdollistavaan kulttuuriin kaikissa yrityksemme yksiköissä. Teemme tutkimusta yhteistyössä ulkopuolisten kumppaniemme kanssa. Parannamme koko ajan reagointinopeuttamme ja joustavuuttamme. Tuemme tietotaidon ja henkilökunnan kykyjen keskinäistä hyödyntämistä. Investoimme jatkuvasti omaan tutkimus- ja kehitystyöhömme.

Lue lisää

Yhteistyö

Olemme sitoutuneet tekemään pitkäaikaista yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

Asiakaskeskeisyys on meille tärkeää. Luomme pitkäkestoisia kumppanuuksia. Annamme kaikille työtekijöillemme mahdollisuuden osallistua yhteistyöhön ulkopuolisten tahojen kanssa. Satsaamme siihen, että olemme loistava työpaikka. Jaamme osaamista, jotta voimme tukea yhteistä kasvua.

Lue lisää

Kestävyys

Olemme omistautuneet kehittämään kestävää vesiviljelyä.

Pienennämme omaa ympäristöjalanjälkeämme jatkuvasti. Teemme yhteistyötä asiakkaiden kanssa, jotta nämä voisivat parantaa kasvatustoimintansa kestävyyttä. Käytämme kestävästi hankittuja raaka-aineita, jotka saamme vastuuntuntoisilta toimittajilta. Parannamme koko toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Lisäksi etsimme aina uusia ja entistä kestävämmällä pohjalla olevia raaka-aineita.

Lue lisää

Suorituskyky

Olemme sitoutuneet antamaan vesiviljelyalalle mahdollisuudet tuottaa turvallisia ja terveellisiä vesiviljelytuotteita pitkäaikaisesti ja kannattavasti.

Pienennämme rehukerrointa jatkuvasti. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta ruokintamenetelmät olisivat mahdollisimman tehokkaat ja vastuulliset. Optimoimme oman organisaatiomme sisäisen arvoketjun. Kehitämme huippusuorituksiin yltäviä lahjakkuuksia ja parannamme henkilökuntamme kykyjä. Käytämme tarkkoja hallintajärjestelmiä ja noudatamme tunnustettuja sertifiointijärjestelmiä.

Lue lisää

BioMar faktoina ja lukuina

Kerromme sinulle lisää kansainvälisestä toiminnastamme, omistussuhteistamme ja saavutuksistamme.

Yrityshistoria

Vesiviljelyn innovointia jo yli 50 vuoden ajan
1960- ja 1970-luvut

1960-luvun alussa tanskalaisten kalankasvattajien ryhmä perustaa BioMarin nimellä Dansk Ørredfoder A/S.

Yhtiö on yksi ensimmäisistä eurooppalaisista yrityksistä, jotka aloittavat kuivarehupellettien valmistuksen. Yleisesti käytössä olleeseen märkärehuun verrattuna tämä uusi rehutyyppi aiheuttaa vähemmän kuormitusta, sen suorituskyky on parempi ja käsittely helpompaa.

Tanskan kalankasvatusala alkaa vakinaistua ja kiinnostus kuivarehua kohtaan lisääntyä. Yritys palvelee pääasiassa paikallisia kalankasvattajia, vaikka se saa pyyntöjä myös lähiympäristön maista ja vie näihin tuotteita satunnaisesti.

1980- ja 1990-luvut

BioMar tuo ensimmäisenä markkinoille ekstrudoidun kalanrehun, jonka avulla vesiviljelyn vaikutusta paikalliseen vesiympäristöön voidaan vähentää huomattavasti.

Koko maailman ensimmäinen ympäristöystävällinen kalanrehu, ECOLINE, tuodaan markkinoille.

BioMar asettaa kestävyyden yhdeksi päätavoitteistaan rehun kehityksessä, jotta vesiviljelyn toiminnan ja laajenemisen aiheuttamat haitalliset ympäristöseuraukset voidaan pitää mahdollisimman vähäisinä myös tulevaisuudessa.

Yritys alkaa kasvaa kansainvälisesti niin viennin kuin Euroopassa tehtyjen yritysostojen myötä.

2000-luku

BioMar lanseeraa mullistavia aloitteita, kuten SMARTfeed-tuotesarjan, jonka biologisesti funktionaalisett ainesosat edistävät kalojen terveyttä.

BioSustain-kehitysohjelma otetaan käyttöön. Sillä pyritään optimoimaan kestävän kehityksen toimenpiteet mittaamalla ja arvioimalla raaka-aineiden ja prosessien kestävyyttä.

BioMar investoi lisää Euroopan tehtaisiin ja ostaa tehtaita myös Euroopan ulkopuolelta Chilestä, minkä myötä konsernista tulee yksi maailman johtavista vesiviljelyrehun toimittajista.

2010-luku

BioMar edistää kalojen ja katkarapujen selviytymiskykyä ja kasvua lanseeraamalla rehuja, joissa käytetään Bactocellia®. Se on ainoa Euroopan komission hyväksymä probiootti, jonka saa lisätä vesiviljelyrehuihin.

Lisäksi BioMar tuo markkinoille ORBIT-rehuseoksen. Se on kehitetty erityisesti RAS-kiertovesijärjestelmiin, jotka saavat aina vain enemmän huomiota vesiviljelyalalla toteuttamiskelpoisena, pitkäkestoisena kestävänä ratkaisuna.

BioMarin tuotantolaitoksesta tulee maailman ensimmäinen rehutehdas, joka noudattaa ASC-standardia lohen ja kirjolohen rehujen tuotannossa. ASC-standardi tähtää yhteiskunnan ja ympäristön kannalta vastuulliseen vesiviljelytuotantoon. BioMar sitoutuu ympäristöystävällisiin ja kestäviin rehutoimitusratkaisuihin ottamalla käyttöön maailman ensimmäisen kuljetusaluksen, joka käyttää nesteytettyä luonnonkaasua (LNG).

BioMar aloittaa vuosittaisen kestävyysraporttinsa julkaisemisen ja sitoutuu näin lisäämään toimintansa julkista läpinäkyvyyttä.

Tämän vuosikymmenen aikana BioMar jatkaa globaalia laajentumista perustamalla tuotantolaitoksia Costa Ricaan, Turkkiin, Kiinaan, Ecuadoriin ja (vuonna 2020) Australiaan.

Nykytilanne

Tänään BioMar on yksi vesiviljelyalan johtavista rehutoimittajista.

Olemme yritys, joka perustuu innovoinnille, yhteistyölle, kestävyydelle ja suorituskykyisyydelle niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessa.

Olemme ylpeitä omasta historiastamme.

Jatkamme terveellisten ja maukkaiden vesiviljelytuotteiden kestävän ja tehokkaan tuotannon edistämistä samalla omistautumisella, joka on liittynyt toimintaamme jo vuodesta 1962.

BioMar työpaikkana

About: Working at BioMar (item, L pic.)

Ei pelkkää työtä

Suurimmalle osalle työntekijöistämme BioMar ei ole pelkkä työpaikka. Se käsittää kokonaisen elämäntavan. Työntekijät pitävät työtään hyvin mielenkiintoisena, pitävät kollegoistaan, ja heillä on todelliset mahdollisuudet vaikuttaa tehokkaan ja kestävän vesiviljelyn kehittämiseen kansainvälisesti. BioMarin henkilökunta tuntee itsensä arvostetuksi jokapäiväisessä työssään, ja he pystyvät kehittymään ammatissaan.

BioMar tekee töitä ravitsevien, terveellisten ja turvallisten rehuratkaisujen eteen, innovoivalla ja aina vain kestävämmällä tavalla. Tämä henki on BioMarin ydin, mikä näkyy jokapäiväisessä työssämme, kaikissa organisaatiomme osissa.

Tule meille töihin!