Vesiviljelyn uudistaminen

Intro Blue Revolution

Varmistaaksemme ruuan riittävän tuotannon myös tulevaisuudessa, tulisi vesiviljelytuotantoa lisätä. Luonnonvarojemme määrä on kuitenkin rajallinen.

Vesiympäristön ja maaekosysteemien vastuullisella käytöllä varmistamme vesiviljelyteollisuuden menestyksen tulevaisuudessakin.

Rehun  raaka-aineiden huolellisella valinnalla, viimeisimmällä tekniikalla ja parhaalla tiedolla kalan ravitsemuksesta rehun ympäristöä kuormittavia ravinnepäästöjä on mahdollista vähentää merkittävästi.  Vähennyksillä on sekä suora että välillinen vaikutus maapallon ekosysteemille.

Maapallomme luonnonvarat eivät ole loputtomat. Käyttämällä vaihtoehtoisia ainesosia pystytään tuottamaan rehuja, jotka eivät kuluta resursseja ihmisten ravintoketjusta.

* https://www.oceanpanel.org/the-report

Blue IMPACT FI (content)

Blue IMPACT - Vesiviljelyn uudistaminen

BioMar on kehittänyt Blue IMPACT ™ -rehukonseptin. Uusi rehuinnovaatio vähentää vesiviljelyn ympäristövaikutuksia.

Kestävä kehitys on jatkuvaa työtä, vastaamme nykyhetken tarpeisiin huolehtien samalla tulevaisuuden kestävästä kehityksestä.

Blue IMPACT ™ -rehut ovat uusi askel kestävän kehityksen suuntaan. Vesiviljelyn kestävällä kehityksellä varmistetaan kalanviljelijöille kannattava toiminta ja huomioidaan samalla vesiviljelyn tuottavuus.

Kestävän ajattelutavan ja käytäntöjen omaksuminen on hyväksi maapallollemme, samalla se on älykäs toimintapa vesiviljelyssä.

 

Blue IMPACT Aqua

Blue IMPACT ™ Aqua – pidetään huolta vesiympäristöstä

Vesivarat - joet, meret ja järvet - ovat maapallomme elämänlähteitä. YK:n Decade of the Oceans -kampanja* lisää tietoa valintojemme vaikutuksista, tehdyt parannukset vaikuttavat myönteisesti myös vesistöjemme tilaan.

Meret ovat maapallon elämänlähde ja elintärkeä terveelle yhteiskunnalle. Meret kattavat 70 prosenttia maapallon pinta-alasta, ne ovat planeetan suurin biosfääri. 50-80 prosenttia maapallon eliöistä on merissä **.

Blue IMPACT ™ Aqua -rehu auttaa suojelemaan valtameriä - maapallon elämänlähdettä. Blue IMPACT ™ Aqua -rehut huomioivat Itämeren erityistarpeet; liikakalastuksen vähentämisen, meren happamoitumisen pienentämisen, eliöstön monimuotoisuuden köyhtymisen ja rehevöitymisen torjumisen. Positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi rehut tarjoavat terveellistä ravintoa kaloille.

Blue IMPACT ™ Aqua -rehun tavoitteena on saavuttaa seuraavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:

 

 

* https://en.unesco.org/ocean-decade/about
** https://www.oceanpanel.org/about-the-ocean

Lue Lisää