blogg / nyheter

Den kritiske starten

30. april 2020

I sin første levetid skal laksen gjennomgå store fysiologiske forandringer, og utvikles fra yngel, til parr, og smolt, før den er en ferdig sjøvannstilpasset laks.

Å sikre at fisken har optimal ernæringsstatus, og støtte tarmutvikling og immunforsvar i denne perioden er et viktig og kostnadseffektivt tiltak for å sikre en god fiskehelse i denne kritiske perioden, og livet ut.

INTRO og INTRO Q(+)

  • Styrker immunforsvaret
  • Fremmer god tarmhelse
  • Sikrer appetitt og næringsopptak

Vår Intro-serie er laget for å opprettholde en god og funksjonell tarm og et velfungerende immunforsvar.

Vil du ha feltdokumentasjon, og mer informasjon om Intro og dens komponenter, ta kontakt med din kontaktperson i BioMar, eller direkte med BioMars helseteam.

Les mer om INTRO Q+ her: Brosjyren Intro Q+